Phụ kiện khác

Điều khiển cầm tay AOK AC123 – 02C
Điều khiển cầm tay AOK AC123 – 01C
Pin chuyển đổi năng lượng mặt trời AOK AC602 – 01
Pin năng lượng mặt trời AOK AC601 – 01
Cảm biến gió / ánh sáng / mưa AOK AC302 – 02
Cảm biến gió / ánh sáng / mưa AOK AC302-01