Mái che ngoài trời tự động

Động cơ mái che tự động AOK AM60
Động cơ mái che tự động AOK AM45 – MC
Động cơ mái che tự động AOK AM35-MC