Công trình

Công trình rèm sáo dọc Maritimebank Cầu Diễn
Công trình nhà hàng Sài Gòn Newport
Công trình của AOK tại chung cư Royall City
Công trình rèm trần tự động nhà riêng Anh Sơn Đông Anh
Công trình rèm trần tự động tại nhà hàng Quỳnh Mai
Công trình rèm trần tự động tại Ciputra